O firmie

Bazując na 25-letnim doświadczeniu produkcyjnym, wspartym przez najnowocześniejsze instalacje produkcyjne, Silekol oferuje systemy klejące (żywice i utwardzacze) zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów ekologicznych (emisji) wyrobów drewnopochodnych przy utrzymaniu wydajności linii produkcyjnych i spełnieniu wymagań fizykomechanicznych produktów.

Nasze Centrum Badawczo-Aplikacyjne zapewnia szerokie wsparcie technologiczne i rozwojowe dla naszych partnerów biznesowych, poszukujących nowych wyzwań rynkowych i produktowych.

Mając do dyspozycji nowoczesne instalacje produkcyjne bierzemy odpowiedzialność za ekologię dlatego nasze technologie są oparte o innowacyjne rozwiązania sprzyjające naszemu środowisku naturalnemu oraz zapewniające zrównoważony rozwój.

Długoterminowa strategia rozwoju bazy produktowej i stałe udoskonalanie jej jakości pozwala tworzyć trwałą i zyskowną wartość dla naszych klientów, partnerów biznesowych, udziałowców, pracowników i społeczności, w której działamy.