Compliance

Odpowiedzialne działanie to podstawa prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania naszych Zasad prowadzenia działalności biznesowej. Działamy odpowiedzialnie, zgodnie z przepisami i regulacjami prawnymi, a także naszymi wewnętrznymi zasadami i wytycznymi.

Zapobiegaj, dostrzegaj i reaguj.

Zapobiegamy

 • Pozytywne przykłady pochodzące od najwyższego kierownictwa
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wytyczne i procedury
 • Szkolenia i komunikacja
 • Doradztwo i wsparcie
 • Integracja z procesami HR

Dostrzegamy

 • Internetowy system zgłaszania nieprawidłowości
 • Kontrola zgodności
 • Monitoring
 • Audyty zgodności
 • Postępowania wyjaśniające

Reagujemy

 • Wdrażanie środków zapobiegawczych
 • Sankcje za niewłaściwe postępowanie
 • Zarządzanie nieprawidłowościami
Zasady prowadzenia działalności biznesowej Silekol

Zasady prowadzenia działalności biznesowej Silekol to zbiór wartości i zasad, które są najważniejsze dla Spółki, jej pracowników i współpracowników. Są to zasady, którymi chcemy się kierować w naszych codziennych relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i sobą nawzajem.

Zasady prowadzenia działalności biznesowej Silekol
Instrukcja Compliance Silekol

Instrukcja Compliance to kompendium wytycznych i zasad zgodności Silekol. Oprócz wytycznych dotyczących postępowania w biznesie zawiera on inne kluczowe tematy dotyczące zgodności.

Instrukcja Compliance Silekol

Współpraca!
SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI SILEKOL

Świat biznesu zmienia się każdego dnia, a my nieustannie stajemy przed nowymi wyzwaniami. Wraz ze zmianami w firmie i zmieniającymi się wymogami prawnymi, musimy stale dostosowywać i udoskonalać nasz istniejący system compliance.

Ważne jest dla nas, aby wszystko, co robimy w Silekol, było zgodne z najwyższymi standardami. Czujemy się współodpowiedzialni za ludzi i środowisko. Chcemy uniknąć szkód i chronić interesy naszych partnerów biznesowych. Cenimy sobie bycie uczciwym partnerem. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nieprawidłowości są nieuniknione. Chcemy temu konsekwentnie przeciwdziałać – między innymi poprzez wdrożenie system zgłaszania nieprawidłowości. Aby chronić naszą firmę przed ryzykiem braku zgodności, zdecydowaliśmy się na utworzenie internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Dzięki niemu uzyskamy wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach już na wczesnym etapie oraz będziemy mogli natychmiast podejmować odpowiednie działania naprawcze i wdrażać odpowiednie środki przeciwdziałania podobnym nieprawidłowościom w przyszłości. System oferuje możliwość anonimowego zgłaszania domniemanych lub faktycznych naruszeń przepisów prawa lub naszych Zasad prowadzenia działalności biznesowej.

Razem możemy chronić Silekol przed zagrożeniami.

System zgłaszania nieprawidłowości

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Specjalista ds. compliance

zgloszenia.silekol@olesinski.com

COMPLIANCE PODATKOWY

Silekol zobowiązuje się do przejrzystości podatkowej i odpowiedzialnego zarządzania podatkami, biorąc pod uwagę wszystkich interesariuszy. Silekol zapewnia, że wszystkie obowiązujące przepisy podatkowe są przestrzegane. Wysokość zobowiązań podatkowych obliczana jest z należytą starannością, w oparciu o posiadaną wiedzę, obowiązujące przepisy dotyczące podatków i bilansów oraz zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych i wypłacana w terminach określonych przepisami prawa.

Jednym z obowiązków wynikających z prawa polskiego jest opublikowanie strategii podatkowej. Strategia podatkowa firmy na 2020 r. jest publicznie dostępna pod poniższym linkiem.

Strategia podatkowa